MEDIA Desk Eesti
MEDIA Desk Eesti
 
MEDIA Desk Eesti
MEDIA 2007
MEDIA Desk Eesti
MEDIA Desk Eesti
Toetatavad valdkonnad
MEDIA Desk Eesti
Bactefort
MEDIA Desk Eesti
Avatud taotlusvoorud
MEDIA Desk Eesti
Tulemused
MEDIA Desk Eesti
Uudised
MEDIA Desk Eesti
Lingid
MEDIA Desk Eesti
Kontakt
MEDIA Desk Eesti
Koolitus
 
 
MEDIA 2007

MEDIA 2007

MEDIA Desk Eesti
Prindi
MEDIA Desk Eesti

MEDIA Desk Eesti Creative Europe


Mis on programm MEDIA ?

MEDIA on Euroopa Liidu seitsmeaastane programm Euroopa audiiovisuaaltööstuse konkurentsivõime tugevdamiseks ning toodangu rahvusvahelise levi hõlbustamiseks. MEDIA Programm algas 1980-ndate lõpus vastavasisuline pilootprojektiga. Edasi on programm toiminud regulaarselt 5-aastaste mandaatide kaupa, nimetuste all

MEDIA I  (1991-1995)

MEDIA II  (1996 - 2000)

MEDIA Plus ja MEDIA Training (2001-2006)

MEDIA 2007 (2007 - 2013)

Programmiga on liitunud 31 riiki: 27 Euroopa Liidu riiki ning Euroopa Majandusühenduse liikmesriigid (Norra, Lichtenstein, Island ja Sveits).

MEDIA Desk on igas programmiga liitunud riigis asuv info- ja nõustamispunkt, mille ülesandeks on vahendada informatsiooni nii programmi enda kui käimasolevate taotlusvoorude kohta, samuti  abistada taotlusvormide täitmisel ning korraldada MEDIA programmi puutuvaid üritusi.

Mida pakub MEDIA?

Hetkel töösolev programm MEDIA 2007 põhikontseptsioon on üldjoones sama, mis varasematel programmidel: Euroopa Komisjon toetab filmitööstuses kahte suurt pealiini, milleks on tootmiseelne periood ja tootmisjärgne periood.

  • Tootmiseelne periood

Koolitus:
stsenaariumi kirjutamine
majandus-, finants- ja ärijuhtimine
digitaalsed tehnoloogiad

Projektiarendus:
üksikprojektid
digitaalsed kataloogid
talendiotsing
kaastootmise finantseerimine

  • Tootmisjärgne periood

Levi:
müügiagendid
kino- ja telelevi
kinopidamine
digiteerimine

Promotsioon:
ligipääs filmiturgudele
filmifestivalid

Millised on finantsid?

MEDIA Programmi kogueelarve seitsme aasta peale on 755 miljonit eurot, mis jaguneb protsentuaalselt viie valdkonna peale. Alustades 75 miljoni euroga 2007. aastal kulmineerub eelarve 107 miljoni euroga programmi viimasel aastal 2013.

Eelarve jaguneb valdkondade vahel järgnevalt:

* Levi 55%
* Arendus 20%
* Promotsioon 9%
* Koolitus 7%
* Horisontaalsed kulud 5%
* Pilootprojektid 4%

Kuidas taotlusi esitada?

Sõltumatud filmitootjad ja levifirmad saavad rahalist toetust taotleda otse projekte Brüsselisse saates. Saadav toetus on subsiidium või intressivaba laen, mis tuleb investeerida tulevastesse tegevustesse. Rahalist toetust saavad samuti koolitusfirmad ning festivalide ja turgude korraldajad.

Erinevate toetusskeemide taotlusvoorud kuulutatakse välja kogu aasta vältel. Võite endale alla laadida taotlusvoorude juhiseid ning taotlusvorme nii läbi meie kodulehekülje kui otse MEDIA programmi Brüsseli kodulehelt (ec.europa.eu/media) ning võtta meiega ühenust lisainformatsiooni saamiseks telefoni või meili teel.
 
Kontakt:
MEDIA Desk Eesti
Eesti Filmi Sihtasutus
Uus 3
10111 Tallinn
Telefon : 627 60 65
Faks : 627 60 61
E-post
info@mediadeskestonia.eu
 

EFS logo veebi Kultuuriministeerium Mundus