MEDIA Desk Eesti
MEDIA Desk Eesti
 
MEDIA 2007
MEDIA Desk Eesti
Toetatavad valdkonnad
MEDIA Desk Eesti
Bactefort
MEDIA Desk Eesti
Avatud taotlusvoorud
MEDIA Desk Eesti
Tulemused
MEDIA Desk Eesti
Uudised
MEDIA Desk Eesti
Lingid
MEDIA Desk Eesti
Kontakt
MEDIA Desk Eesti
MEDIA Desk Eesti
Koolitus
MEDIA Desk Eesti
 
 
Koolitus

Koolitus

MEDIA Desk Eesti
Prindi
MEDIA Desk Eesti

MEDIA Desk Eesti Koolituskataloog 2013
MEDIA Desk Eesti
MEDIA Desk Eesti Stipendiumieraldused 2012


MEDIA Desk Eesti sihttoetuse eraldamise juhised 2013

1. MEDIA Desk Eesti stipendiumifondi suurus 2013 aastal on 6512 eurot. Fond on avatud 28. jaanuarist kuni 29. novembrini 2013;

2. Stipendiumi saab taotleda juriidiline isik, kellele on MEDIA toetatud koolitusprogrammi poolt väljastatud vastuvõtukinnitus; kõik MEDIA koolitused on kirjas kataloogis “Training & Networks 2013”;

3. Stipendiumi eraldamise kriteeriumid:

• Stipendium eraldatakse vastavalt laekunud taotlustele ainult vastavate vahendite olemasolul;
• eelistatud on projektiga osalejad;
• ühe stipendiumi suurus võib olla maksimaalselt 650 eurot;
• MEDIA Desk Eesti katab maksimaalset 50% koolituskuludest (reisikulud sihtkohta ja tagasi, osavõtutasu, majutus)

4. MEDIA Desk ei eralda rohkem kui ühe stipendiumi ühele taotlejale (filmistuudio/asutus) aasta jooksul;

5. Sihttoetus kantakse stipendiumi saaja pangaarvele 14 päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist. Vastavalt sõlmitud lepingule eraldatakse stipendium kas kogusummas pärast lepingu sõlmimist või kahes erinevas osas (teine ülekanne toimub pärast aruande esitamist).

6. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama järgmised aruanded ühe kuu jooksul pärast koolituse lõppu:

• sihttoetuse kasutamise finantsaruande koos kõigi vajalike kuludokumentide koopiatega;
• sisulise kirjaliku eestikeelse aruande (2 lk.) sihttoetuse kasutamise kohta;

7. MEDIA Desk Eestile tuleb sihttoetuse taotlemisel esitada järgmised dokumendid:

• Koolitusprogrammi poolt väljastatud vastuvõtukinnitus, tingimusel, et koolitus on rahastatud MEDIA 2007 programmi poolt (kirjas koolituskataloogis);

• Allkirjastatud stipendiumi taotlusvorm.


EFS logo veebi Kultuuriministeerium Mundus